top of page

GR5

Systemisch werken is de gamechanger van deze tijd

Systemisch werken is een methodologie die erop gericht is om problemen en processen te analyseren volgens een breed en holistisch perspectief. Systemisch werken heeft als doel om inzicht te krijgen in relaties binnen systemen (familie, team, organisatie,…) en hoe de relaties binnen het systeem veranderd kunnen worden om beoogde resultaten te bereiken. Het bewustzijn van de afhankelijkheden van de elementen in het systeem staat centraal bij systemisch werken. Er wordt gekeken naar de patronen van interactie, communicatie en verandering binnen een gezin, groep of organisatie.

Hoe werken systemische interventies?

Systemische interventies en methodieken omvatten een breed scala aan benaderingen die gericht zijn op het begrijpen en verbeteren van relaties en dynamieken binnen systemen, zoals families, teams, organisaties en gemeenschappen. Opstellingen, ook wel bekend als familieopstellingen of systemische opstellingen, zijn slechts een van de vele methoden binnen dit domein. Andere methoden zijn systemische coaching en consultancy, modelleren, mapping, dialogische en narratieve werkvormen,…
Deze interventies en benaderingen illustreren de diversiteit en het brede toepassingsgebied van systemisch werk in verschillende contexten, van therapie en coaching tot organisatieontwikkeling en gemeenschapsinterventies.

De verschillende vormen van systemische interventies gaan altijd over het aanboren van nieuwe perspectieven.

Hoe werken opstellingen?

Er zijn verschillende manieren om zicht te krijgen op de onderlinge krachten en relaties binnen een systeem. Zo kan je de elementen van het systeem opstellen met houten poppetjes of andere voorwerpen om de onderlinge dynamieken zichtbaar te maken. Nog krachtiger is het om representanten op te stellen. Representanten zijn medecursisten die op verzoek van de aanvrager familieleden, collega’s of taken representeren. Door de representanten een plek in de ruimte te geven worden de  onderlinge dynamieken en verhoudingen zichtbaar.

Het doel van systemisch opstellen is om de verborgen dynamieken en daarmee de verstoorde verhoudingen binnen systemen als een familie of een organisatie zichtbaar te maken. Iedereen heeft zijn plek in een systeem. Of het hier nu gaat om een familiesysteem, schoolsysteem, sportteam of een organisatiesysteem, het zijn allemaal systemen met hun eigen kenmerken.

 

Het leren herkennen, erkennen en accepteren van je eigen plek en de positie die anderen in het systeem innemen, geven rust en ruimte voor jezelf en je omgeving. Een systeem is meer dan de optelsom van alle individuen die er deel van uitmaken. Informatie die anders niet toegankelijk is, kan door middel van opstellingswerk verbluffende inzichten geven, die ook op lange termijn effect hebben.

Praktische info

Meer weten over systemisch werken? Schrijf je in op één van onze masterclasses. 

DSCF1901.JPG

Over Els

Els Schepens is een ervaren psychotherapeut, consultant, trainer en coach, met een specifieke focus op veerkracht. Ze is een professioneel geschoold opsteller ( Kernkracht KU Leuven) en was hoofdtrainer systemisch werk bij TC-University Rotterdam. Els heeft jarenlange ervaring in het werken met zowel persoonlijke, familiale als professionele vraagstukken. Zij faciliteert en coacht mensen in verandertrajecten in verscheiden organisaties en contexten. Voor Better Minds at Work staat ze in voor specifieke (systemische) coachopleidingen en workshops. Bovendien coacht ze aan de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) leidinggevenden en medewerkers rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Voor het expertisecentrum familiebedrijven van VKW-Limburg coacht ze familiebedrijven in vaak emotionele en complexe processen. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Haar manier van werken is gegroeid vanuit diverse disciplines: systeempsychotherapie, NLP, (organisatie)opstellingen, body-mind-coaching, verbindende communicatie, positieve psychologie. Deze ervaringen verder uitdragen is haar grootste drijfveer

bottom of page